LP/2017/570 Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete na Slovensku, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete na Slovensku a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete na Slovensku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S06581-OVZ-2017
Podnet: Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 536/2016
úloha B. 2 a B. 3
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/570
Dátum začiatku MPK: 24.07.2017
Dátum konca MPK: 11.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.07.2017
Ukončenie štádia: 24.07.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.07.2017
Ukončenie štádia: 11.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)