LP/2017/569 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve formou dotácie na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve formou dotácie na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ustanovuje: