LP/2017/564 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S06506-2017-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/564
Dátum začiatku MPK: 20.07.2017
Dátum konca MPK: 09.08.2017
Novelizované predpisy: 7/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

579/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

576/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

355/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

578/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

238/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2017
Ukončenie štádia: 20.07.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)