LP/2017/56 Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020
Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike
Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 900-0010/2017
Podnet: Informácia o Sčítaní obyvateľov
domov a bytov 2021 v Slovenskej republike číslo 900-0054/2016 (číslo materiálu: UV-23654/2016)
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/56
Dátum začiatku MPK: 01.02.2017
Dátum konca MPK: 14.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)