LP/2017/558 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 47 305/2017-110
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/558
Dátum začiatku MPK: 17.07.2017
Dátum konca MPK: 04.08.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.07.2017
Ukončenie štádia: 17.07.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.07.2017
Ukončenie štádia: 04.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.08.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia: