LP/2017/557 Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 9174-32795/2017/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe bodu B.4. uznesenia vlády SR č. 592 zo dňa 14. decembra 2016 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/557

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 14.07.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)