LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 37277/2017/120
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 v časti Trestná politika a väzenstvo
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
úloha B.4. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2013
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/551
Dátum začiatku MPK: 13.07.2017
Dátum konca MPK: 02.08.2017
Novelizované predpisy: 301/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

330/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

300/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.07.2017
Ukončenie štádia: 13.07.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2017
Ukončenie štádia: 02.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 11.08.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.08.2017
Ukončenie štádia: 24.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)