LP/2017/547 Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/004564
Podnet: Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/547
Dátum začiatku MPK: 11.07.2017
Dátum konca MPK: 31.07.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia: 31.07.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)