LP/2017/538 Návrh projektu „Výber prevádzkovateľa terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA)"

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Návrh na uzatvorenie koncesnej zmluvy ako výsledok verejnej súťaže na predmet koncesie: Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 08513/2016/C360-SŽDD/37917
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/538
Dátum začiatku MPK: 13.07.2017
Dátum konca MPK: 26.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 16.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.07.2017
Ukončenie štádia: 13.07.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2017
Ukončenie štádia: 26.07.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.07.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 27.09.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 16.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)