LP/2017/534 Zákon z.................., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S05664-OL-2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/534
Dátum začiatku MPK: 04.07.2017
Dátum konca MPK: 25.07.2017
Novelizované predpisy: 363/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

581/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 25.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)