LP/2017/531 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o extrakčných rozpúšťadlách používaných alebo určených na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o extrakčných rozpúšťadlách používaných alebo určených na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: S04889-OL-2017
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/531
Dátum začiatku MPK: 10.07.2017
Dátum konca MPK: 28.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 11.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 06.07.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2017
Ukončenie štádia: 28.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.07.2017
Ukončenie štádia: 28.08.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.08.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.08.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)