LP/2017/527 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/013757/2017-632
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Ďalší predkladatelia: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/527
Dátum začiatku MPK: 03.07.2017
Dátum konca MPK: 24.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 24.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 08.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia: 15.08.2017
Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia: 15.08.2017
Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)