LP/2017/525 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, prijímaní odporúčaní a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 1787/4367/2017-oLG
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/525
Dátum začiatku MPK: 03.07.2017
Dátum konca MPK: 24.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 24.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 24.08.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.08.2017
Ukončenie štádia: 12.10.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.10.2017
Ukončenie štádia: 07.11.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Začiatok štádia: 02.01.2018
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)