LP/2017/524 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 385/2017-100
Podnet: Zákon 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a Plán práce vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/524
Dátum začiatku MPK: 03.07.2017
Dátum konca MPK: 17.07.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 17.07.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.07.2017
Ukončenie štádia: 01.08.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 23.08.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 23.08.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)