LP/2017/522 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 284/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z.........2017, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obsta
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18965/2017/SBPMR
Podnet: Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/522
Dátum začiatku MPK: 06.07.2017
Dátum konca MPK: 26.07.2017
Novelizované predpisy: 326/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 06.07.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.07.2017
Ukončenie štádia: 26.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.07.2017
Ukončenie štádia: 28.09.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.09.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.09.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: