LP/2017/517 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6598/2017-9
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/517
Dátum začiatku MPK: 30.06.2017
Dátum konca MPK: 21.07.2017
Novelizované predpisy: 410/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 21.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)