LP/2017/515 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Územná samospráva
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: KM-OLVS-74/2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/515
Dátum začiatku MPK: 29.06.2017
Dátum konca MPK: 20.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 20.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.07.2017
Ukončenie štádia: 21.07.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.07.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)