LP/2017/51 Správa o stave a vývoji európskej legislatívy o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody k 31. decembru 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 567/2017
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2014
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/51
Dátum začiatku MPK: 31.01.2017
Dátum konca MPK: 13.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 13.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 13.03.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)