LP/2017/509 Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 13695/2017-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 475 z 11. júna 2003
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/509

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.06.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)