LP/2017/506 Návrh na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 2017/300/009617/02947
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/506
Dátum začiatku MPK: 28.06.2017
Dátum konca MPK: 12.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 30.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.06.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2017
Ukončenie štádia: 12.07.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.07.2017
Ukončenie štádia: 13.07.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.07.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.07.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)