LP/2017/504 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 12832/2017-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/504
Dátum začiatku MPK: 30.06.2017
Dátum konca MPK: 21.07.2017
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 21.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.07.2017
Ukončenie štádia: 01.08.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)