LP/2017/503 Návrh zmeny programu Interreg V-A SK-CZ schváleného Európskou komisiou dňa 11.6.2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MPRV-2017-2692/5883-3
Podnet: zmena programu Interreg V-A SK-CZ
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/503
Dátum začiatku MPK: 10.07.2017
Dátum konca MPK: 21.07.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 10.07.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2017
Ukončenie štádia: 21.07.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.07.2017
Ukončenie štádia: 28.07.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)