LP/2017/502 Návrh na schválenie zmien a doplnkov dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 12. Valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 19717/2017/OZEUMV/44629-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/502
Dátum začiatku MPK: 27.06.2017
Dátum konca MPK: 18.07.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 18.07.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.07.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)