LP/2017/500 Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na 5. spoločnom zasadnutí vlád Slovenskej republiky a Českej republiky (4. septembra 2017, ČR)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 041089/2017-2TEO-0084735
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 98/95
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/500
Dátum začiatku MPK: 03.07.2017
Dátum konca MPK: 17.07.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 17.07.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)