LP/2017/50 riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 95/2017-100
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/50
Dátum začiatku MPK: 30.01.2017
Dátum konca MPK: 10.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.01.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)