LP/2017/5 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (CCTB) a návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/21467/2016-724
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/5
Dátum začiatku MPK: 03.01.2017
Dátum konca MPK: 24.01.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.01.2017
Ukončenie štádia: 03.01.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.01.2017
Ukončenie štádia: 24.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)