LP/2017/496 Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2/VK-M/2017
Podnet: § 15 ods. 3 písm. c) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Zodpovedný predkladateľ: Kultan, Martin, Ing.
Ďalší predkladatelia: Faktor, Marian, Mgr. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/496

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)