LP/2017/494 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 21461/2017-2062-34902
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/494
Dátum začiatku MPK: 28.06.2017
Dátum konca MPK: 19.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2017
Ukončenie štádia: 19.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.07.2017
Ukončenie štádia: 24.08.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.09.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.08.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)