LP/2017/485 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2017-10252-56AA
Podnet: § 13a ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 182/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/485
Dátum začiatku MPK: 10.07.2017
Dátum konca MPK: 28.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 10.07.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2017
Ukončenie štádia: 28.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.07.2017
Ukončenie štádia: 04.08.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.08.2017
Ukončenie štádia: 28.08.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)