LP/2017/467 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Igora Chomu a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/014029/2017-726
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: poslanecký návrh
Posledná zmena: 01.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/467
Dátum začiatku MPK: 22.06.2017
Dátum konca MPK: 30.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)