LP/2017/465 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblastí daní a colníctva
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/007834/2017-75
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/465
Dátum začiatku MPK: 20.06.2017
Dátum konca MPK: 11.07.2017
Novelizované predpisy: 199/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.06.2017
Ukončenie štádia: 20.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2017
Ukončenie štádia: 02.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 11.08.2017
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 11.08.2017
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 05.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 05.09.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)