LP/2017/460 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z .... 2017 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z .... 2017 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 63 dní.
Pridať
§ 2
Pridať
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.
Pridať
§ 3
Pridať
Referenčný vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov.
Pridať
§ 4
Pridať
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.