LP/2017/455 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 21426/2017-2062-27723
Podnet: Bod B.6. uznesenia vlády SR č. 73/2016
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/455
Dátum začiatku MPK: 15.06.2017
Dátum konca MPK: 06.07.2017
Novelizované predpisy: 373/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 06.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia: 07.08.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.08.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.08.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.08.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.08.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2017
Ukončenie štádia: