LP/2017/453 Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k navrhovanému zákonu o ochrane osobných údajov - doplnenie Predbežnej informácie o transpozíciu Policajnej smernice týmto zákonom
Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Ochrana osobných údajov
Trestné konanie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 00218/2017-Op
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017; bod č. 13 v mesiaci august
Zodpovedná inštitúcia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pőtheová, Soňa, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/453
Dátum začiatku MPK: 15.06.2017
Dátum konca MPK: 06.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 06.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)