LP/2017/45 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 562/1748/2017/OŠSVS
Podnet: § 10 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/45
Dátum začiatku MPK: 26.01.2017
Dátum konca MPK: 15.02.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 26.01.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 15.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 30.03.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 20.04.2017
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 15.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2017
Ukončenie štádia: