LP/2017/449 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 45245/17-110
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/449
Dátum začiatku MPK: 13.09.2017
Dátum konca MPK: 04.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia: 12.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 04.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)