LP/2017/447 Správa o ukončení vyhotovovania zjednodušených registrov obnovenej evidencie pozemkov a návrh harmonogramu katastrálnych území v bývalom Vojenskom obvode Javorina

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nehnuteľnosti
Lesy a lesné hospodárstvo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2093/2017-430
Podnet: Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR (2016-2020)
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/447
Dátum začiatku MPK: 12.06.2017
Dátum konca MPK: 23.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia: 23.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)