LP/2017/444 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 14182/2017-M_OPVA
Podnet: § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu krátkosti času pre spracovanie legislatívneho procesu a dodržania termínu účinnosti opatrenia od 1. júla 2017.
Posledná zmena: 30.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/444
Dátum začiatku MPK: 08.06.2017
Dátum konca MPK: 16.06.2017
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 08.06.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.06.2017
Ukončenie štádia: 20.06.2017
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017