LP/2017/443 Informácia o priebehu a výsledkoch 105. zasadnutia výkonného výboru Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO), Madrid, Španielsko, 10. - 12. mája 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Cestovný ruch
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 17705/2017/SCR/42807-M
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 162 z 5. apríla 2017
bod D.2.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/443

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)