LP/2017/441 Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 14098/2017-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 337/2014 z 9. júla 2014
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/441
Dátum začiatku MPK: 08.06.2017
Dátum konca MPK: 21.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 08.06.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)