LP/2017/440 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017-3434/20959:5-30AA
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2017 a na základe § 75 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba prerokovania materiálu vládou SR v mesiaci jún 2017, s ohľadom najmä na skorú realizáciu verejných obstarávaní na dodávku stavieb, služieb a tovarov.
Posledná zmena: 19.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/440
Dátum začiatku MPK: 09.06.2017
Dátum konca MPK: 15.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 09.06.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)