LP/2017/439 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7163/2017-min
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/439
Dátum začiatku MPK: 13.06.2017
Dátum konca MPK: 03.07.2017
Novelizované predpisy: 414/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

587/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)