LP/2017/437 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie a poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na územiach okresných úradov Námestovo, Žilina, Trebišov a Komárno

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/004057
Podnet: Uplatnenie náhrad výdavkov za záchranné práce a poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu urýchlenia realizácie odškodnenia dotknutých subjektov.
Posledná zmena: 14.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/437
Dátum začiatku MPK: 07.06.2017
Dátum konca MPK: 13.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.06.2017
Ukončenie štádia: 07.06.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)