LP/2017/436 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4567/2017/KÚ/OLP-002
Podnet: Bod B.2. z uznesenia vlády SR č. 497 z 1. októbra 2014
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/436
Dátum začiatku MPK: 07.06.2017
Dátum konca MPK: 20.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 07.06.2017
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2017
Ukončenie štádia: 20.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)