LP/2017/432 Informácia o priebehu a výsledkoch 127. zasadnutia Výboru ministrov Rady Európy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 013920/2017-OĽPR-0067678
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/432

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia: 07.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)