LP/2017/431 Návrh na uzavretie Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/012636/2017-183
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/431
Dátum začiatku MPK: 05.06.2017
Dátum konca MPK: 16.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)