LP/2017/429 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Nehnuteľnosti
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 124/2017-100
Podnet: úloha č. 1 na mesiac október Plánu legislatívnych úlohy vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/429
Dátum začiatku MPK: 05.06.2017
Dátum konca MPK: 23.06.2017
Novelizované predpisy: 140/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 23.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)