LP/2017/428 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 2017-4747/26086:3-56AA
Podnet: § 92 ods. 3 a 23 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/428
Dátum začiatku MPK: 14.06.2017
Dátum konca MPK: 04.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.07.2017
Ukončenie štádia: 26.07.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.07.2017
Ukončenie štádia: 26.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.07.2017
Ukončenie štádia: 26.07.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.07.2017
Ukončenie štádia: 26.07.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)