LP/2017/426 Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 61. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 18. - 22. septembra 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2490/2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/426
Dátum začiatku MPK: 05.06.2017
Dátum konca MPK: 16.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.06.2017
Ukončenie štádia: 19.06.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)