LP/2017/425 Návrh účasti delegácie SR na 11. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Buenos Aires v dňoch 10. – 13. decembra 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 18797/2017-3110-24856
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/425
Dátum začiatku MPK: 02.06.2017
Dátum konca MPK: 15.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.06.2017
Ukončenie štádia: 02.06.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)